Tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban. Elemző, Tanácsadó állás, munka Pénzügy, könyveléskategóriában - keverogep.hu

Elemző, Tanácsadó állás, munka

Tájékoztató a munkaerőpiaci szolgáltatásokról. A munkaerő-piaci résztvevők, szereplők, az azt befolyásoló szervezetek informálása a munkaerő-piaci tendenciákról, elemzésekről, kutatásokról, felmérésekről, a munkaügyi szervezet tevékenységéről. Az előzőeken felül az ügyfelek munkaerő-piaci tájékozottságának javítása érdekében a munka iránt érdeklődő előzetes képet kap az általa keresett munkakör ök elérhetőségéről, várható kereseti lehetőségekről, elérhető képzésekről stb.

Munka- pálya- álláskeresési, rehabilitációs, helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás Munkatanácsadás A munkavállalás szempontjából bizonytalan álláskeresőknek egyéni vagy csoportos formában nyújtott szolgáltatás, melynek során a tanácsadó segít a munkaerő-piaci folyamatok megismerésében, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásában az elhelyezkedési akadályok elhárításában, a munkavállaláshoz kapcsolódó értékek, képességek, készségek feltárásában, a munkaerő-piaci célok kidolgozásában, és az ezekhez kapcsolódó tennivalók összeállításában, az állást keresőknek a legmegfelelőbb munkaterület megtalálásában.

Típusai: Egyéni munkatanácsadás: Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg Reintegráló csoportos foglalkozás: Korábbról munkatapasztalattal rendelkező, de a munka világából tartósan kieső munkát keresők visszatérésének, önálló álláskeresésének, döntéshozatalának megalapozása.

A foglalkozáson a csoporttagok saját élet helyzetének tudatosítása, elemzése történik. A foglalkozás egyéni tervvel zárul, amely alapja lehet a további együttműködésnek. A foglalkozás a tartósan állás nélkül lévők öndefinícióját segíti, illetve tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban energetizáltsági szintjüket kívánja erősíteni.

A csoportfoglalkozás alapja a nyílt beszélgetési technika, amely eljárás a személyiség tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja. A szolgáltatás célja az újbóli munkaerő-piaci belépés előkészítése és támogatása.

Lelki tanácsadás Állás

Újraorientáló csoportos foglalkozás: A munka tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban tartósan kieső munkát keresők egyéni probléma megoldási folyamatainak serkentésével járul hozzá a munkaerőpiacra történő mielőbbi visszakerüléshez. A csoportba kerülők már rendelkeznek szakmai ismerettel és van munkatapasztalatuk. A szolgáltatás nyitott mindazok számára, akik korábban megszerzett szakmai kompetenciáikat ide értve a végzettséget is a jelenlegi munkaerőpiacon objektív ok nem tudják alkalmazni, vagy más irányban kívánják szubjektív ok pályájukat folytatni.

Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás: A munkavállalás során követelményként támasztott tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban és kompetenciák feltárása, fejlesztése, amelyeknek köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba kerülni, illetve állásukat megtartani, ezáltal javul az életminőségük. Az állásukat elvesztők esetében cél a munkanélküliként töltött idő alatt a tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban felett álló képességeik kulcsképességeik fejlesztése, illetve ezzel a munkához jutási esély növelése.

Azok az álláskeresőknek ajánlott, akik képesek megfelelő motivációval és megszólítással munkaerő-piaci helyzetük javítása, a munkáltatók elvárásainak való megfelelés érdekében fejlődni. Motivációs csoportos foglalkozás: A munka világából tartósan kiesők helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt alulmotivált személyeknek, személyes motivációs tényezőinek felszínre hozása, motivációs tényezők felhasználási és fejlesztési lehetőségeinek feltárása, az egyéni életpálya tervezése, a munkaerő-piaci átmenetből a munka világába történő belépés, bennmaradás, a folyamatos és hosszú távú foglalkoztatás szándékának felkeltése.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

A csoportos motivációs foglalkozás egy csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva a csoportos foglalkozáson történő részvétel útján fejleszti és fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre. Elsősorban azoknak az alulmotivált személyeknek ajánlott, akik helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt elvesztették munkaerő-piaci aktivitásukat, képzések, fejlesztő programok iránti érdeklődésüket.

Keresés finomítása

Pályatanácsadás A pályatanácsadás szolgáltatás az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása. A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg és tudatosan megtervezheti az életpályáját. A pályaválasztás előtt álló érdeklődő a tanácsadóval folytatott egyéni beszélgetése során segítséget kap a későbbi munkavállalás szempontjából értékes érdeklődési köreinek számbavételéhez, önismeretének mélyítéséhez.

Az érdeklődési iránynak megfelelő információt kaphat arról, hogy hol és milyen iskolarendszeren belüli és azon kívüli képzési forma elsajátítására van lehetőség, milyen eséllyel pályázhat az általa elképzelt közép- illetve felsőoktatási intézménybe. Egyéni pályaválasztási tanácsadás: A fennálló lehetőségek alapján, tanácsadó segítségével az egyén céljának, érdeklődésének, képességének megfelelő foglalkozás, tevékenység meghatározása, hogy később számára értékkel bíró munkát végezhessen.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

Egyéni pályamódosítási tanácsadás: Pályamódosítási pályakorrekció tanácsadás a pályaválasztási helyzetbe nem piacképes szakma, téves pályaválasztás, kényszerpálya kerülő tanácskérő életpályájának módosításához való segítségnyújtás. Pályaorientációs csoportos foglalkozás: A szakmai végzettséggel nem rendelkezők, akik szeretnének szakmát tanulni, de bizonytalanok a szakma, illetve pályaválasztás területén, hasonló helyzetben lévő pályaválasztás előtt álló társaikkal együtt csoportos foglalkozáson feltárhatják a szakmaválasztással összefüggő, azt akadályozó tényezőket.

A tanácsadóval közösen összeállítják ezek megoldására szóló tervet, amely a számukra legmegfelelőbb képzési irányt és az ehhez kapcsolódó választást is tartalmazza.

Emberi erőforrással kapcsolatos tanácsadás

Mélyíthetik önismeretüket, bővíthetik a különböző pályákról alkotott ismereteiket, segítséget kapnak képességeik feltérképezéséhez, pályaválasztási döntésük meghozatalához.

Pályamódosítási csoportos foglalkozás: Azok a szakmai végzettséggel rendelkező, de pályamódosítás előtt álló álláskeresők, akik végzettségükkel a munkaerő-piaci lehetőségek szűkülése miatt nem tudnak elhelyezkedni, illetve téves pályaválasztásuk miatt nem akarnak szakmájukban dolgozni, vagy elavult szakmai ismeretek miatt pályaváltási helyzetbe kerültek csoportos foglalkozáson megismerkedhetnek más szakmákkal, azok követelményeivel.

Foglalkozási és szakmaválasztási döntéshez nélkülözhetetlen ismereteket minden érdeklődő számára. Információs adatbankunk lehetőséget ad az iskolákkal, továbbtanulással, pályakövetelményekkel kapcsolatos tájékozódásra.

Segítséget kapnak az új szakma kiválasztásához, és az elsajátításához szükséges tennivalók összeállításához, pályájuk módosításához. Álláskeresési tanácsadás A tanácsadással azon állást kereső személyek elhelyezkedésének elősegítése a cél, akik motiváltak, célállásuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal. Számukra az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.

A radikálisan megváltozott munka környezetben tudatos intézkedések szükségesek a munkavégzés megfelelő minőségű szintjének fenntartásához. Munkaerő stressz tesztelés, szcenárió és akciótervezés A szervezet jelenlegi helyzetének, illetve a bevezetett intézkedések megfelelőségének vizsgálata a kritikus munkaerő szükségletek kontextusában, 3 dimenzió mentén. A munkaerő eredményes menedzseléséhez szükséges intézkedések értékelése illetve teljeskörűvé tétele. A helyzethez igazitott munkakörnyezet biztositásához szükséges teendők azonositása, értékelése.

Egyéni álláskeresési tanácsadás: Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott szolgáltatás.

Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül.

Álláskeresési technikák oktatása: A kiscsoportos foglalkozás keretében az álláskeresők megismerhetik az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása stb.

A tanácsadók ismertetik az álláskereséshez szükséges legfontosabb munkaerő-piaci információkat, a különböző önéletrajztípusokat, a munkáltatói felvételi beszélgetés sarkalatos pontjait és sok apró, praktikus ötletet, mellyel sikeresen el tudja adni az álláskereső a "munkaerejét".

Lehetőséget biztosít e program, hogy az álláskereső a csoportvezető irányításával és segítségével sajátítsa el a korszerű állásfeltárás ismereteit, amelyeket az álláskeresésük során önállóan képesek alkalmazni. Álláskereső Klub: Speciális, strukturált csoportfoglalkozás, amelynek középpontjában az álláskeresési viselkedés megváltoztatásának tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban, az álláskeresési technikák megismerése, az álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, motivációk fenntartása áll.

Azon álláskeresők számára nyújt segítséget, akik az álláskeresésre motiváltak, de önállóságukat vesztettek, szakképzettséggel rendelkeznek és munkába állásuknak nincs objektív akadálya.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

A klub lehetőséget ad arra, hogy az abban pénzt találni az interneten, hosszabb ideje állást keresők meghatározzák, melyek azok a területek, állástípusok, ahol esélyük lehet az elhelyezkedésre. Az Álláskereső Klub olyan szolgáltatás, amely során a munkát keresők elsajátíthatják és begyakorolhatják az álláskeresési technikákat, melyekkel felderíthetnek meg nem hirdetett állásokat.

Lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő a pályairányultsága, képessége, személyisége, érdeklődése, munkamódja tekintetében is a legmegfelelőbb állást kereshesse.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

Emellett információkkal szolgál a munkaerőpiac folyamatairól, foglalkozásokról, állásokról, cégekről, képzésekről, bérekről, kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan, térítésmentesen biztosítja az álláskereséshez szükséges infrastrukturális hátteret.

Rehabilitációs tanácsadás A rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában. A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. Pszichológiai tanácsadás A tanácsadó pszichológus hatékony segítséget tud adni a pályaválasztónak, pályakezdőnek, a képzés vagy továbbtanulás előtt állónak, és azon tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban számára is, akinek hosszabb-rövidebb munkaviszony után foglalkozást kell váltani, vagy szeretne változtatni.

Pálya- szakmaváltással kapcsolatos tanácsadás során segítségnyújtás a személyiségnek, érdeklődésnek és képességeknek megfelelő legideálisabb pálya, illetve munka kiválasztásában, az új képzési irány, vagy az új foglalkozás megtalálásában.

Tolna Megyei Kormányhivatal

Ha szükséges, sor kerül pszichológiai tesztfelvételre, kérdőívkitöltésre is intelligenciaszint, képességstruktúra, figyelem, személyiségjegyek, munkaérdeklődés, munkamotiváció tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban.

A munkáltatók számára nyújtott szolgáltatás az adott munkakörre megfelelő munkaerő kiválasztásában nyújt segítséget.

tanácsadási munka a lehetőségekkel kapcsolatban

Nehéz élethelyzet adódhat családi eseményekből, pályaválasztási, pályaváltási, munkahelyváltási kényszerből, munkahelyvesztésből, halmozott veszteségekből stb. A mire lehet igazán pénzt keresni ma, változtatás kényszere komoly érzelmi terhet jelenthet.

Pszichológiai tanácsadás keretében a nehéz élethelyzetbe került álláskereső felülvizsgálhatja addigi életvitelét, segítséget kaphat átalakításához, döntési képessége, alkalmazkodási képessége nőhet, konstruktívabb probléma megoldási módokat sajátíthat el.

Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás Szakmai segítségnyújtással a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, valamint a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez való hozzájárulás. Ennek érdekében szoros kapcsolattartás a térség munkaadóival, önkormányzataival, továbbá a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programok kezdeményezése, részvétel annak megvalósításban, munkaerő-piaci információk nyújtásával közreműködés a területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében.

Személyes segítők Budapest, A foglalkozások és a munka világában sok mindennel tisztában kell lennünk. Álláskereséshez kapcsolódóan tudnunk kell, hogy milyen munkakörökben gondolkodhatunk, mire vagyunk képesek, mik az elvárásaink leendő munkahelyünkkel szemben. Azt is tisztán kell látnunk, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak munkahelyünk tekintetében.

Speciális szolgáltatások Foglalkozási Információs Tanácsadó FIT A FIT egy komplex, öninformációra épülő szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatatását segíti elő. Rendelkezésre állnak számítógépes érdeklődés- és képességvizsgáló kérdőívek, szakmaismertető leírások, filmek, tájékoztatók iskolákról, képző intézetekről.

  1. Перед ним был человек, которыйкак ему представлялось, уж точно не станет потешаться над его мечтами, потому что знает: эти мечты реальны, осуществимы.
  2. Он мог бы заняться этим, но никогда не получит удовлетворения, пока не совершит нечто более значительное.
  3. Személyes segítők - Nemzeti Pályaorientációs Portál
  4. Foglalkozási Információs Tanácsadó
  5. Hogyan lehet pénzt keresni fizetés nélkül
  6. A pénz legbiztosabb módja
  7. 2020 satoshi percenként

A FIT-ben részletes leírást található több, mint szakmáról, és filmek a legkülönbözőbb foglalkozásokról. EURES tanácsadás a honlapon önálló tájékoztató anyagban érhető el.

Limpár Imre: Útban a siker felé - A pályaválasztás pszichológiája

Fontos információk